Lặng nhìn cuộc sống

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Sắc màu Ánh sáng công trường Về già. Mưu sinh Rước mình thánh Chúa Children are in the habit of aping the grown-ups Phà Cát Lái Lặng nhìn cuộc sống 68999 69000 Những người không có Tết Tình yêu 68996 Chợ về Kìm kẹp Chụp bóng