Lặng

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Nụ cười 59147 Đôi bạn Ngoại tôi bên khung cửa thuyền ven biển Dòng thời gian Lặng Ngó 30/04 59134 59136 59137 Giọt nắng ngủ gật Ánh sáng cuối đường