Lên đèn

bokeh đèn lúc trời còn chưa tắt nắng<br />
D7100 + 50 1.8D
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Heart 13632 Chúc mừng năm mới Hoa hồng Hàng Mã Hoa chợ tết Mùa Hoa Sưa the Yellow of the Spring Lên đèn Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn Phơi Đêm Hoa Đà Lạt Em Gái Chất máy film Chất máy film Lẻ loi....
hanhtrung
bokeh đèn lúc trời còn chưa tắt nắng
D7100 + 50 1.8D
In the album Thi ảnh BOKEH
Chụp bởi NIKON D7100

Thông tin thêm