Lối xưa

chinh272<br />
Đường Lâm 2006<br />
https://tinhte.vn/gallery/photos/loi-xua.59797/
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

lượn dòng tĩnh vật CHĂM CON ( Chim Đầu Rìu ) From Paris with Love Bản sắc phụ nữ người Mông Bến Minh cầm trong sương sớm Tập Phát Âm Lối xưa Một ngày đẹp trời Đò chiều Ký ức Đồng Văn Những người bạn già Nụ hôn bưu điện gặt năng Inside elevator Đọc báo - 2006
tuanlionsg
chinh272
Đường Lâm 2006
https://tinhte.vn/gallery/photos/loi-xua.59797/
In the album Top 100 BW