Lumia 1520 Cần Thơ- 02- letuankietvn@gmail.com

Lúc cực đại 7:32
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Nhật Thực The moon embracing the sun Nhật thực 09/03/2016 Nhật thực 09/03/2016 Nhật thực 09/03/2016 Bóng Nhật thực Lumia 1520 Cần Thơ- 01- letuankietvn@gmail.com Lumia 1520 Cần Thơ- 02- letuankietvn@gmail.com Lumia 1520 Cần Thơ- 03- letuankietvn@gmail.com Vân Thực 42150 42154 42152 Nhật Thực tại Tân Bình Nha Trang_Nhật thực_1 Nha Trang_Nhật thực_2