Lưới sớm

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đời biển Một sự kiện tại TP.HCM Người đưa đò Sài Gòn phố đêm Cánh đồng diều Mùa mưa Sau cơn giông Lưới sớm Vàng đen Cuộc sống quanh tôi 11 70934 70935 70933 Phân loại nghêu 70931 Phân loại nghêu