Lý Sơn

F100. 80-200 f/2.8. Kodak proImage100<br />
Dev: LLAB
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

44106 Lý Sơn Lý Sơn Lý Sơn Giao mùa Chân dung Soi bóng Nam Du 2016 Nam Du 2016 Nam Du 2016 Ragoon chậm Đào xuân Ông đồ Một thoáng chiều thu, Sài Gòn, 9/2015 Một chút hoài niệm, Sài Gòn, 10/2015 Chiều ở Seoul
Phd.Cool
F100. 80-200 f/2.8. Kodak proImage100
Dev: LLAB
  1. kr_13tuanlionsg thích nội dung này.

Thông tin thêm