Lung linh Hà Nội

Một khoảng thời gian cầm máy ngắn, một khoảng thời gian Hà Nội trời mù mịt. Up lên cùng vui và chia sẻ với mọi người.