Mắt đen

Ẩn sâu trong cửa sổ....
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Biểu diễn Đón nắng Nắng vườn Độc vũ nhành hoa dưới bóng râm đợi anh Yên bình Mắt đen 14281 Hoa Phong lan Sau cơn mưa Lẻ loi Hoa đăng Silent morning - Worm Silent morning - Spider web Into the sand