Mặt nạ

Tác giả: thienlbc2<br />
Phú Mỹ Hưng - Saigon<br />
https://tinhte.vn/gallery/photos/mat-na.60916/
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

BW kéo tẹc pơ huya Ngõ chợ Đơn độc Đánh vần Ký ức Đồng Văn Mặt nạ Vệt nắng Trở về Độc hành Old Bridge Madalay
tuanlionsg
Tác giả: thienlbc2
Phú Mỹ Hưng - Saigon
https://tinhte.vn/gallery/photos/mat-na.60916/
In the album Top 10 BW