Mắt nhỏ

Mắt nhỏ<br />
<br />
Nikon F4<br />
Nikkor 50mm f1.4 K<br />
Iford HP5 Plus 400
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Người thắp nhang chùa Hàng trên phố Flea Market Bấu víu - Chở che Bình minh trên xóm chài Long Biên Phù thuỷ thời gian Thong thả Hội An Mắt nhỏ Xác pháo Chờ cơm "Tuổi thơ dữ dội" Chơi bóng chuyền Phơi cá 25851 Yesterday Hai chị em.
monster_m3_xzk
Mắt nhỏ

Nikon F4
Nikkor 50mm f1.4 K
Iford HP5 Plus 400