Màu Phố

Hà Nội với những màu sắc phố trong những ngày đông nắng 12.2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đời sông nước Đời sông nước Đời sông nước Đời sông nước Chiều Về Cuộc sống quanh tôi 12 x-mas Màu Phố Thôn xóm đổi thay chợ bản Trời xanh dần mất ! Đạo và đời Trước thánh đường Hồi Giáo Ngày hạnh phúc Cười tít mắt Tập bơi
elvill le
Hà Nội với những màu sắc phố trong những ngày đông nắng 12.2016

Thông tin thêm