Mẹ đi vắng.

Bình Thuận.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Phút giải lao Ánh Mắt hồn nhiên trẻ thơ Quê tôi Khoảnh khắc Một góc chợ An Nhơn Tây Love Đơn côi Mẹ đi vắng. Lên đỉnh Sắc màu vùng cao Đếm thời gian Nắng sớm tự do Bình yên Trăng tháng bảy 55411

Thông tin thêm