Miraculous love

Love<br />
3/9/2016<br />
Caffe AQ
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Hoa dại Đợi mẹ 58002 Thể dục dưỡng sinh Cuộc sống mưu sinh Nét Việt 57999 Miraculous love Mắt mèo mưu sinh Chiều ráng đỏ bên quán nhỏ Mekolor vui chơi Deep sea Đón mưa cùng những chú vịt Công trình lâu năm Phế liệu

Thông tin thêm

Thông số: 1/200s ƒ/2 85 mm