Mỗi người một việc

Ảnh chụp tại hẻm trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Q.10, Saigon.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đèn đêm Gom hàng cuối ngày Chuyen xe cuoi Văn hoá trong khuôn khổ Tuổi già Chia việc mà làm Đồng lòng vợ chồng Mỗi người một việc Gom rác trong hẻm Đậu hủ 76019 76016 5h sáng Chợ sớm Con hẻm cũ Con đường đã già
crest07
Ảnh chụp tại hẻm trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Q.10, Saigon.

Thông tin thêm

Thông số: 1/80s 50 mm