mồng 2 Tết

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Nghỉ trưa 74813 Quận 5 Next Top Model Hàng quán trong xóm Ảnh mẫu - không dự thi Hẻm cụt Trông mồng 2 Tết Hẻm Hào Sĩ Phường Hẻm nhỏ một chiều mưa! SG corner Hẻm nhỏ Sài Gòn Processed with VSCO with hb2 preset 74799 Đèn Giáng Sinh Hẻm

Thông tin thêm

Thông số: 1/60s ƒ/5 24 mm