Một Buổi Tối

Hình ảnh được chụp ở một góc đường nhỏ ở TP khi ấy có một cô bé cột tóc bính tay cầm những tờ vé...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Processed with VSCOcam with se3 preset Processed with VSCO with b2 preset Đón nắng Vui vẻ Nhớ biển 58247 Lư Hương Một Buổi Tối Dưới hiên nhà Mắt đen Raglai Ngoại tôi Ngoại tôi 58239 58240 58241 58242
User Beta
Hình ảnh được chụp ở một góc đường nhỏ ở TP khi ấy có một cô bé cột tóc bính tay cầm những tờ vé số và đạp xe tiến về phía tôi trong rất nặng nhọc.Trời lúc đó củng khá là tối
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Canon EOS 7D

Thông tin thêm