Một thoáng chiều thu, Sài Gòn, 9/2015

By Nikon N2020 with Kodak Ektar 100
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Soi bóng Nam Du 2016 Nam Du 2016 Nam Du 2016 Ragoon chậm Đào xuân Ông đồ Một thoáng chiều thu, Sài Gòn, 9/2015 Một chút hoài niệm, Sài Gòn, 10/2015 Chiều ở Seoul Chiều ở Seoul Ảnh Một góc Lý Sơn Hoàng hôn Nhật Tân Bagan buổi sớm Bagan buổi sớm

Thông tin thêm