Mùa ngang qua phố 3

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Bà cõng đi chơi Cầu nguyện Ngóng Chờ khách Sáng sớm ở Tháp Tràm Phan Rang Mùa ngang qua phố 1 Mùa ngang qua phố 2 Mùa ngang qua phố 3 Phơi Đi học về Nơi họ sống Trẻ vùng cao đến trường Ký họa ảnh đường phố không đề 71011