mưu sinh

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

58002 Thể dục dưỡng sinh Cuộc sống mưu sinh Nét Việt 57999 Miraculous love Mắt mèo mưu sinh Chiều ráng đỏ bên quán nhỏ Mekolor vui chơi Deep sea Đón mưa cùng những chú vịt Công trình lâu năm Phế liệu Phế liệu Trong khi mọi người vứt đi của thừa, còn họ ngồi đó không có ăn