Mưu sinh

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

70537 70538 70539 70540 Cô độc Vỗ giấc mơ trưa Mái hoa Mưu sinh Bạn già Đa diện ... Nha Trang Beach 70503 70504 70505 70506