Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Nikon F100. 16-35mm f/4 Kodak proImage100. Llab