Nắng...

Đi qua những ngày mưa, để thấy ánh nắng thêm ấm áp...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Nắng...
Kính Cận 0_0
Đi qua những ngày mưa, để thấy ánh nắng thêm ấm áp...

Thông tin thêm