Ngày mới bắt đầu

Chụp ở biển Gành Son, Bình Thuận vào tháng 5 năm 2012
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mông Cổ Ngĩa trang từ trên cao Mắt đen Love Huế 2016 Chờ tin ! Sương chiều Ngày mới bắt đầu Cuối đường Nỗi lo mất mùa Giải nhiệt Khung cửi dệt vải. Thơ ngây Con người Mày đi ăn đêm Góc hẻm nhỏ
benkhang
Chụp ở biển Gành Son, Bình Thuận vào tháng 5 năm 2012

Thông tin thêm