Nghỉ ngơi

Chụp tại Đà Nẵng, 3-2016 bằng Fuji X100.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

ÁNH NHÌN Kẻ hủy diệt Tần Tảo DUYÊN THẦM Mùa xuân trên tay Người làm bếp Tưởng niệm Nghỉ ngơi Tác Phẩm : Đền Ngọc Sơn Tác Phẩm :Văn Miếu Quốc Tử Giám HỒN NHIÊN my son Nụ Cười Dak Rong Chuẩn bị cho Lễ Hội Mưu sinh mùa nước nổi Nét quê
Cactus
Chụp tại Đà Nẵng, 3-2016 bằng Fuji X100.

Thông tin thêm