Nghỉ Ngơi

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chiều về trên biển Ông lão đánh cá Mọi thứ sẵn sàng tan tầm xe hàng nhỏ Buồn Hai anh em Nghỉ Ngơi Đường Về Kéo Co Kéo Co Tiếp Nước Tình Đồng Chí Chậm Nặng gánh 3 đứa trẻ.