Ngoại tôi

Chụp ngày 3/10/2013 tại nhà
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Nhớ biển 58247 Lư Hương Một Buổi Tối Dưới hiên nhà Mắt đen Raglai Ngoại tôi Ngoại tôi 58239 58240 58241 58242 58243 58244 Nhà Đá Her

Thông tin thêm

Thông số: 1/100s ƒ/2 50 mm