Người đưa đò

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

70956 70957 Đi lưới Đời biển Chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo Đời biển Một sự kiện tại TP.HCM Người đưa đò Sài Gòn phố đêm Cánh đồng diều Mùa mưa Sau cơn giông Lưới sớm Vàng đen Cuộc sống quanh tôi 11 70934