Nhịp sống Sài Gòn

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Tập kết Nghề buôn Nghề buôn Tập kết Phản chiếu Lối nhỏ ta về Mưu sinh Nhịp sống Sài Gòn 74879 Xuân về xanh ngắt một màu. Sài Gòn sau vai. 74880 Buổi sáng ở Thanh Đa. saigon những ngày tháng ba (2015). Hẻm Trên Cao Hẻm 699 Trần Phú, Bảo Lộc