Những gì còn đọng lại

Duyên Xuyên -Quảng Nam, 2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Niềm đam mê Pokemon Go. Đón sóng My Burma góc nhìn của một đứa trẻ Mắt buồn Ky niệm tuổi thơ Em tôi Những gì còn đọng lại Con đường làng Phật nơi đâu? I can fly Classic Obsession #1 Classic Obsession #2 Mẹ con cô hàng nước Xin 1 vé về tuổi thơ. Sống trong cát, chết vùi trong cát...

Thông tin thêm