Những trụ cột

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Look Up Cụ già ở Hồ Inle Cô Gái Bán Hàng Rong ở Hồ Inle 59992 mùa len Trâu gặt năng Tuổi thơ hồn nhiên Những trụ cột vui Sợ Thơ Ngây Ra Chơi Nét thời gian Chờ mẹ Trên cánh đồng Bắc Sơn mưu sinh