Niềm vui lao động

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Thong Dong ! Thợ Cầu ca-nô 2 bánh Thường Nhật ! Sớm Mai Phía Sau Cụ Nhiếp Ảnh Gia Một Con Đường, Nhiều Số Phận. Niềm vui lao động Theo trâu về nhà Chờ người nơi ấy Trying Bánh Cam Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Bình yên Buôn gánh bán bưng Bay