Niềm vui

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Con Đường đến trường Trẻ em là để yêu thương ! Mưa Lên Đèn Phố Trắng Tập xe chợ phước nguyên Niềm vui Làm sao thoát nổi...? Chiều bên sông Chân dung người nghệ sĩ sau cơn mưa Đêm đông Đi học Vui chơi sau giờ học Cần cù