"World Photo Day" 19/8/2016

chụp bằng: Canon 60d lúc tôi về quê ngoại ở đồng Tháp chơi, tôi tình cờ gặp đc bà, bà chỉ sống 1 mình trong 1 mái nhà lụp xụp. khi chúng tôi qua thăm nhà thì bà rất sởi lởi, nói chuyện với chúng tôi rât là vui vẻ.