Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Chụp bởi Canon ESO 5D Mark II