Ông lão đánh cá

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Tĩnh! Đợi khách Ngộ nghĩnh biển hiệu Bóng chiều tà Em bé trên xe Wildtrak Chơi bóng Chiều về trên biển Ông lão đánh cá Mọi thứ sẵn sàng tan tầm xe hàng nhỏ Buồn Hai anh em Nghỉ Ngơi Đường Về Kéo Co