Phố Malaysia- chợ Bến Thành

Phố Malaysia - chợ Bến Thành.<br />
Chụp bởi Nikon F-501 lens AF 35-70mm<br />
Fujifilm...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Chờ cơm "Tuổi thơ dữ dội" Chơi bóng chuyền Phơi cá 25851 Yesterday Hai chị em. Phố Malaysia- chợ Bến Thành 25829 Vợ bầu :x Chờ khách Anh tây đi cắt tóc Nghỉ mệt Đổ rác Mưu sinh 25816
Hằng YOLO
Phố Malaysia - chợ Bến Thành.
Chụp bởi Nikon F-501 lens AF 35-70mm
Fujifilm ProplusII 200
  1. tony.....hung thích nội dung này.