Phơi Đêm

cafe  cóc rãnh rỗi phơi thử..
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Hoa hồng Hàng Mã Hoa chợ tết Mùa Hoa Sưa the Yellow of the Spring Lên đèn Đêm Sài Gòn Đêm Sài Gòn Phơi Đêm Hoa Đà Lạt Em Gái Chất máy film Chất máy film Lẻ loi.... Mộng hồ điệp ... Bokeh Coffee Đêm Sài Gòn
ngocnguyents45
cafe cóc rãnh rỗi phơi thử..
In the album Thi ảnh BOKEH