Processed with VSCO with c1 preset

Hẻm không buồn 2.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

75257 CẤM ĐÁI Khung hẻm điện nước Góc hẻm Processed with VSCO with k3 preset Processed with VSCO with m4 preset Processed with VSCO with c1 preset Processed with VSCO with c1 preset Góc cafe hẻm cụt hẻm cụt Hẻm trong Loa Dọn dẹp Hẻm chợ Hồ Thị Kỷ Xe tàu hủ

Thông tin thêm