Album Đường Phố Camera Tinh tế 2017

Ảnh chụp tại Sài Gòn 06/01/2017