Quảng trường độc lập

Ảnh chụp tại Quảng trường Độc lập - Campuchia, ngày 28/08/2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Vết thời gian Đốt cho người đã khuất Ngây thơ Tinh khôi Một Mình Haiti Morning on the sky Quảng trường độc lập Con đường mang tên "Hạnh Phúc" Ngạc nhiên Building Ngước nhìn Mẹ Missing pixel Kệ sách của tui Mẹ
Tony1Star
Ảnh chụp tại Quảng trường Độc lập - Campuchia, ngày 28/08/2016
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000
  1. nguyenmanhdcnTăng Đức Tâm thích nội dung này.

Thông tin thêm