Ragoon chậm

Hasselblad H2. CZ 80mm f/2.8
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Lý Sơn Giao mùa Chân dung Soi bóng Nam Du 2016 Nam Du 2016 Nam Du 2016 Ragoon chậm Đào xuân Ông đồ Một thoáng chiều thu, Sài Gòn, 9/2015 Một chút hoài niệm, Sài Gòn, 10/2015 Chiều ở Seoul Chiều ở Seoul Ảnh Một góc Lý Sơn