Sắc màu vùng cao

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Quê tôi Khoảnh khắc Một góc chợ An Nhơn Tây Love Đơn côi Mẹ đi vắng. Lên đỉnh Sắc màu vùng cao Đếm thời gian Nắng sớm tự do Bình yên Trăng tháng bảy 55411 Lạc giữa rừng Tam Giác Mạch