Sau mưa.

HCM/2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mẹ Kim loại "Nhớ rừng" Bừa bộn Trong vòng tay ông Ngoại Lạc. BW Sau mưa. Cổng trời Trống vắng Trong vòng tay mẹ Ninh Kiều - Cần Thơ Nắng Chiều Giải lao Xe đạp Cha và con