SG corner

Vô tình chụp khi đang ngồi uống cf gần ở 1 con hẻm gần Ga Sài Gòn
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Hàng quán trong xóm Ảnh mẫu - không dự thi Hẻm cụt Trông mồng 2 Tết Hẻm Hào Sĩ Phường Hẻm nhỏ một chiều mưa! SG corner Hẻm nhỏ Sài Gòn Processed with VSCO with hb2 preset 74799 Đèn Giáng Sinh Hẻm Hẻm Q7 Hẻm 74793
triminh410
Vô tình chụp khi đang ngồi uống cf gần ở 1 con hẻm gần Ga Sài Gòn

Thông tin thêm