She is my wife. And she is my daughter

She is my wife. And she is my daughter<br />
<br />
Nikon F4<br />
Nikkor 50mm f1.8 AF-s G<br />...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ánh mắt xa xăm Ngọc She Hạnh phúc trong tầm với. Mèo xig on film Mommy's Hero | Siu nhơn bùn ngụ :) She is my wife. And she is my daughter Happpy together My bride In the mirror Lomo-girl Trên lưng mẹ Đọc Sách Cô bé ở thôn Bà Râu. "Tự sướng" First shot-first roll
monster_m3_xzk
She is my wife. And she is my daughter

Nikon F4
Nikkor 50mm f1.8 AF-s G
Rossman 400
  1. cook reveler, nhoxwindypro, nforce2 người khác thích nội dung này.
  2. Mr KOP
    Mr KOP
    ảnh đoạt giải #she đây mà

Thông tin thêm