Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Rolleiflex sl66 Ektar 100