Smile

Smile - Canon 40D, fix 50 f1.8
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Lá xanh Green field Vết mưa Thu đi để lại lá vàng Cánh cửa cũ bên Bờ hồ Kiến con chơi trung thu Smile Bạch tuyết và bảy chú lùn Matryoshka Doll Sài gòn mưa Niềm vui lễ Quốc Khánh Thuốc mắt Ô tô Hoa trong quả, quả trong hoa. 15338
hieuhcl
Smile - Canon 40D, fix 50 f1.8
In the album Thi ảnh BOKEH
Chụp bởi Canon EOS 40D

Thông tin thêm