Smile !!!

Mô hình trang trí chuẩn bị giáng sinh ở Pegasus Biên Hòa , ảnh chụp bằng Galaxy K Zoom và chỉnh...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Snowy White Smile Snow white at Christmas time Giáng Sinh cho mọi người. Giáng sinh đang về trên hẻm nhỏ. Giáng sinh đang về trên hẻm nhỏ. Local Church CHRISTMAS GALAXY Smile !!! #RMITChristmasCharityTrip2015-3Ditems Đang thi ảnh Noel 2015 Giải thưởng thi ảnh Noel 2015 37335 37336 37337 Cô ấy . . . Ba là ông già Noel
dinhthanhlam1989
Mô hình trang trí chuẩn bị giáng sinh ở Pegasus Biên Hòa , ảnh chụp bằng Galaxy K Zoom và chỉnh hiệu ứng bằng chương trình Pixlr . Link ảnh : https://www.flickr.com/photos/134848829@N04/23806502725/in/dateposted-public/
  1. 08.01ndhuang thích nội dung này.