Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Chụp tại biển Ninh Chữ 6-9-16